bloembollen

Bloembollen zijn verrassend en een tikkeltje mystiek. De laatste maanden van het jaar gaan ze de grond in om vanaf januari – februari hun groei- en bloeikracht te tonen. Als de eerste puntjes van de sneeuwklokjes weer boven de grond uit piepen, weet je: het tuinseizoen is weer begonnen!

Bloembollen bloeien op verschillende momenten. we kunnen ze dan ook in drie groepen indelen: voorjaars-, zomer- en herfstbloeiende bollen. Allemaal hebben ze zo hun specifieke kenmerken en eigenschappen waardoor ze op veel verschillende manieren toegepast kunnen worden – al naar gelang het doel van de beplanting. Op basis daarvan kun je kiezen tussen eenjarige, meerjarige of verwilderingsbollen. Bij het opstellen van het beplantingsplan wordt eerst de uitstraling bepaald en of het een éénjarige, meerjarige of verwilderingstoepassing betreft. Daarnaast wordt het sortiment sterk bepaald door factoren als locatie, grondsoort en temperatuur- en lichtomstandigheden.

Voor de eenjarigen wordt meestal gekozen als het doel is om een massaal kleureffect te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bloemperken gevuld met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, zeeën van blauwe druifjes of lange linten van grootkronige narcissen. Met name bloembollen met zeer sprekende kleuren lenen zich hier bij uitstek voor.

Meerjarige bollen zijn bollen die na de bloei in de grond blijven zitten om zich onder de grond voor te bereiden op het volgende seizoen. Eigenlijk volgen deze meerjarigen dezelfde cyclus als vaste planten. Meerjarige bollen maken vaak deel uit  van van een totaalplan van meerjarige beplanting met een combinatie van vaste planten, heesters en bijvoorbeeld rozen. Soorten die hiervoor geschikt zijn , zijn onder andere bepaalde hyacinten-, tulpen- en narcissencultivars, en ook een aantal bijzondere bolgewassen.

Verwilderingsbollen hebben nog iets meer te bieden dan de meerjarige bollen. Deze blijven namelijk – net als de meerjarigen – na de bloei in de grond en komen elk jaar terug. Daar komt nog eens bij dat ze zich steeds verder uitbreiden. Voorwaarde is wel dat ze onder de juiste licht- en luchtomstandigheden worden geplant. Verwilderingsbollen kunnen zelf prima de hoofdrol vervullen in een plantvak maar ook uitstekend worden gecombineerd met bomen, heesters en bijvoorbeeld bodembedekkers. narcissen, scala’s en leucojums komen in zo’n setting goed tot hun recht. Daarbij is een variatie mogelijk van droge plekken in open, zonnig terrein tot vochtige meer beschaduwde plekken onder bomen en heesters. Bij deze natuurlijke toepassing horen vooral gedempte kleuren, zoals pastels en wit.

Denkers in Tuinen background image