boerderijtuin Eibergen

vooral veel opschonen

De boerderijtuin Eibergen vroeg om het opstellen van een totaalplan voor deze deels al aangelegde tuin. Ondanks de niet geringe kavelgrootte liet het geheel een nogal gefragmenteerde indruk na. Delen van de aanwezige opstanden waren dermate uitgegroeid dat de onderlinge verbanden niet of nauwelijks meer aanwezig waren. Een uitgebreide inventarisatie vormde dan ook het begin van de nieuw aan te brengen structuur. Zo werd eerst gezorgd dat de boerderij weer in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan en dat de aanwezige ponyweide integraal onderdeel van het geheel werd. Karakteristieke doorzichten werden hersteld of nieuw aangebracht.

Door het oprichten van een passend overdekt terras op een centraal gelegen plek kon enerzijds het zicht op de achterliggende stuw in het plan worden opgenomen en anderzijds een mooie terugblik op de boerderij worden gerealiseerd.

Er is erg veel geschoond en gemodelleerd. Relatief weinig nieuwe beplanting is aangebracht en waar dit wel gebeurde was deze vooral ondersteunend aan de gehele sfeer, en niet zozeer bedoeld als op zichzelf staande borders. Een belangrijke ingreep aan de achterzijde heeft wel in het grondwerk plaatsgevonden. In de oude situatie liep het maaiveld nogal willekeurig naar alle zijdes weg. Door het introduceren van een geringe opstand in cortenstaal over een groot deel van de totale breedte van de achtertuin kon de zo gewenste rust in dit deel van de tuin worden vormgegeven. Iets wat onder andere het zicht vanuit de boerderij over de aanwezige waterspiegel enorm ten goed kwam.

Daarnaast is ook nadrukkelijk rekening gehouden met het plaats kunnen bieden aan een van de vele tuinbeelden van de familie.

Denkers in Tuinen background image