bostuin Apeldoorn

passende aansluiting op bossen nationaal park

Deze bostuin ligt aan de rand van Apeldoorn en de uitgestrekte bossen van de kroondomeinen. De vraag was om twee separate naast elkaar gesitueerde kavels met eenvoudige jaren 70 bebouwing om te vormen tot één kavel. Dit in aansluiting op de plannen van architect Marcel de Ruiter. In het te realiseren eindbeeld zou van deze oorspronkelijke tweedeling weinig of niets meer terug te vinden zijn.
De op de kavel aanwezige bomen zijn zodanig vrijgezet dat zij in plaats van een (zichtbare) scheiding tussen beide kavels, juist het verbindende element zijn gaan vormen tezamen met de overige omliggende bomen.
Met de erfgrens aan de voorzijde van de kavel is vervolgens doelbewust heel ‘losjes’ omgesprongen. Hiermee is de koppeling met het tegenoverliggende bos voelbaarder gemaakt. Het hier toegepaste vloeiende lijnenspel is ook verder op de kavel doorgetrokken en sluit daarmee uitstekend aan op de op de kavel aanwezige lichte hoogteverschillen. De beplantingskeuze is ingetogen en is hiermee onlosmakelijk onderdeel van de op de kavel uitgewerkte bossfeer.
Het ontstane beeld heeft een ingetogen maar krachtige uitstraling en biedt daarmee de gevraagde passende koppeling tussen beide nieuw opgerichte bouwvolumes en hun specifieke situering in deze bostuin Apeldoorn.

realisatie door Hendriks hoveniers

klantverhaal

link naar artikel in blad Tuinen Landelijke Stijl – herfst 2017

Denkers in Tuinen background image