landelijke tuin Achterhoek

Overgangen naar het omliggende landschap

Aan de rand van een nieuwe woonwijk is op de overgang naar het coulissenlandschap deze door Maas architecten ontworpen strakke villa gerealiseerd. Uitgangspunten waren enerzijds  het verzachten van de blik op de belendende woonwijk en anderzijds aansluiting te maken op het omliggende landschap en aanmerkelijke verhoging van de biodiversiteit op de voormalige uniforme landbouwkavel.

De ingrediënten die hierbij gebruikt zijn:

  • aanplant van diverse grote, in natuurlijke vormen aangeplante groepen rhododendrons, grassen, zaaimengsels en landschappelijke singels

  • verlagingen realiseren in aansluiting op de omliggende watergang

  • vergraven van deel van de watergang tot een natuurlijke poel met bijbehorende natuurwaarden

  • aanplant van een flink aantal nieuwe bomen op de kavel op strategische plekken

  • realisatie van één langgerekte grote prairie border in lijn van de veranda als begeleiding van de zichtlijn naar het achterliggende, golvende open landschap

  • aanleg van een eenvoudig, slingerend pad langs de diverse sferen op de kavel

Realisatie: Weultjes hoveniersbedrijf

Denkers in Tuinen background image