landschappelijke tuin Veluwe

achterburen als kado

Gesitueerd op de grens van bos en natuurontwikkeling bevindt zich deze landschappelijke tuin Veluwe. Stap één was het vrijzetten van de prachtige en majestueus uitgegroeide houtwal waardoor deze in al zijn schoonheid naar voren kwam en er veel diepte aan de achterzijde werd toegevoegd.

Naast de vergrootte terrassen aan de achterzijde van de woning was er de wens om verder van de woning af, eigenlijk op de grens van tuin en landschap tot laat op de dag niet alleen in de zon, maar ook vrij van de wind te kunnen zitten. Dit laatste werd relatief simpel opgelost door tussen de bestaande haag en de nieuwe aanplant ervoor, dichte heidematten op te nemen. Vanaf deze vooruit geschoven post heb je ook een prachtig zicht terug over de nieuw opgerichte prairieborders naar de woning.

vanaf de woning bezien functioneren de prairieborders als begeleiding van de zichtlijn richting het achterliggende natuur ontwikkelingsgebied. Doordat de houtwal nu als één zelfstandig, vrij in de ruimte staand object ervaren wordt, is de ruimtelijke werking die hier vanuit gaat niet bepaald gering en waan je je bijna als op je eigen landgoed.

Aanplant van rhodogroepen door de Valouwe zorgen tot slot voor een passende aansluiting en overgang naar het omliggende bosgebied.

Denkers in Tuinen background image