prairiebeplanting

Prairie beplanting is een onderhoudsarme beplanting waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen planten. Het beplantingsconcept van het prariesysteem wijkt af van de traditionele beplantingswijze, doordat men geen groepen van eenzelfde plant maakt zoals in bijvoorbeeld borderbeplanting, maar de planten over de gehele oppervlakte laat terugkomen in verschillende combinaties.

De combinaties van sterke vaste planten en siergrassen geeft vijf tot zes keer per jaar een volledig ander beeld qua kleur en structuur waardoor de beleving enorm verhoogt. Het beeld is het hele jaar door aan-trekkelijk. De prairie beplanting is een stabiel systeem dat weinig tot geen onkruid toelaat, omdat de planten diep wortelend zijn. De bovenste acht centimeter wordt afgedekt met een laag lava. Hierdoor krijgt het onkruid minder kans van kiemen en lopen de planten eerder uit dan in een traditionele border. Een bijkomend voordeel is, dat de planten dankzij hun diepe wortelgestel en de goede vochthuishouding van lava, geen last hebben van droge zomers.

Het gebruik van prairieplanten geeft goede mogelijkheden, omdat er een doordachte plantenkeuze wordt gemaakt, die na enige tijd weinig onderhoud nodig heeft. Het onderhoud is dus extensief (een derde van de tijd in vergelijking met klassieke vormen van aanplanten). Het onderhoud vindt hoofdzakelijk plaats in de winter (februari).

Voordelen van een prairiebeplanting

  • Een natuurlijk uitzicht, elk seizoen weer anders
  • Veel belevingswaarde voor weinig onderhoud
  • Trekt bijen, vlinders en andere insecten aan
  • Geen bestrijdingsmiddelen nodig
  • Geen beregening nodig door het afdekken van de grond met lava

Waar toe te passen

  • Geschikt voor open, zonnige terreinen; er moet zeker een halve dag zon zijn (dus terreinen op het zuiden, oosten en westen gericht) .
  • Zowel voor grote als kleine oppervlaktes toepasbaar 

Via deze link is het beplantingsplan voor de prairietuin van de Bleijke in Hengelo (Gld.) te downloaden.

Denkers in Tuinen background image