renovatie (wintergroene) tuin

Tuin krijgt tweede leven

Een tuin op leeftijd waar met name door massale Buxus sterfte in de achtertuin revitalisering meer dan gewenst was. Ook was het al aanwezige zwembad aan een opknapbeurt toe. Ook vroeg de dominante, schuine ligging van het bad met bijpassende schuine verhardingslijnen de nodige aandacht. Deze natuursteen tegelverharding is grotendeels gehandhaafd, maar is wel aan de randen aangepast aan de nieuw geïntroduceerde vloeiende lijnen van de nu in grote groepen aangeplante Rhododendron ‘Cunninghams’ White” en Taxus snoeivormen. Daarnaast kreeg de al aanwezige zware Taxus bonsai solitair een meer prominente plek centraal vanuit de verharding op de kop van het zwembad.

Ook zijn nog naast de aanplant van een aantal meervoudig vertakte solitairen een drietal zware Pinus solitairen aangeplant op strategische plekken die met name het zicht op achterliggende daken ontnemen. Dit vanuit de wens om in het achterdeel een zo (winter-)groen en naar binnen gekeerd beeld als mogelijk te realiseren.

Aan de voorzijde is aanzienlijk meer rust gecreëerd. op de erfgrens is een in hoogte glooiende wintergroene rand van Rhododendrons aangeplant als een voor de bosrijke buurt passende omzoming en overgang. Tussen de woning en deze rand in is de aanwezige binnenruimte ruim ingeplant met bij de situatie aansluitende bodembedekkende vaste (bossfeer) plantgroepen. Deze vormen hiermee een groen en gevarieerd tapijt voor de al aanwezige volwassen solitaire heesters.

De eerdere recht toe recht aan benadering van de voordeur is ook meer in vloeiende lijn vormgegeven waarmee deze meer aansluit bij de nu toegepaste vormgeving.

Door het toepassen van veelal volwassen formaat van de nieuwe beplantingen is al direct bij oplevering een meer dan volwaardig eindbeeld gerealiseerd. Dit naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers.

Realisatie: Weultjes hoveniersbedrijf

Denkers in Tuinen background image