stinzen

Garantie voor een vroege, massale en kleurige lente

Veel stinzen planten staan al heel lang als sierplant in onze tuinen.  Het is een groep van meest in het voorjaar bloeiende planten die voorheen uitsluitend gebonden waren aan historische plekken waar stinzen (Fries voor stenen huis) hadden gestaan of nog stonden. Daar zijn ze verwilderd en door de jaren heen massaal ingeburgerd. Je kunt dan ook met recht spreken van planten met een historie. Later bleek dat deze groep planten overigens kon worden aangetroffen in heel Nederland. De laatste jaren is er terecht weer meer en meer belangstelling en waardering voor deze bijzondere groep van planten waarmee grote, aaneengesloten ‘tapijten’ van bloemen gecreëerd kunnen worden.

Binnen de stinzen zijn grofweg drie verschillende bloeifasen aan te geven:

1. januari en februari

2. maart en april

3. vanaf eind april tot einde van de maand mei

Voor het meest indrukwekkende resultaat is het raadzaam om met deze bloeifasen in het beplantingsontwerp rekening te houden.

Via deze link is het stinzen beplantingsplan voor een tuin in Geesteren te downloaden.

Denkers in Tuinen background image