villa Lochem

Tuin en omgeving vervlochten aan dorpsrand

Om deze door MAAS architecten ontworpen villa Lochem is een tuin ontworpen met twee gezichten. Door de terugliggende situering op de kavel ontstond ruimte om, als warm welkom, een kleurrijke prairieborder aan de voorzijde op te richten. Deze zorgt, vrijwel jaarrond, voor een met de seizoenen mee-meanderende rijk bloeiende entreezijde. Ook contrasteert deze border fraai met de in (vloeiende) lijn vormgegeven witte gevels. Door deze prairie border zijn een aantal paden gerealiseerd waardoor je optimaal deze uitbundige border kan beleven.

De oostelijke en zuidelijke zijde van de kavel zijn in het plan waar mogelijk en wenselijk volledig open gehouden waardoor een nauwelijks voelbare overgang naar het achterliggende open gebied tot stand is gebracht. Een drietal op de erfgrens aanwezige berken zijn hiertoe volledig vrijgezet en geven diepte aan de kavel mee. Vanuit het iets opgetilde achterras wordt over de aanliggende natuurlijke zwemvijver je blik tot ver buiten de kavel geleid. De vijver vormt tegelijkertijd het einde | begin van de trapsgewijze overgang naar het beneden terras dat door deze ingreep ruimtelijk verbonden blijft met het open achterland.

Door de nogal bijzondere kavelvorm – de meest oostelijk gelegen punt ligt volledig achter het naastgelegen kantoor – is op dit punt van de nood een deugd gemaakt. Er is een verdiepte zitkuil gerealiseerd die met wintergroene, lage rhododendrons is ingepast. Door dit lage beschutte standpunt ervaar je het omliggende landschap op geheel eigen wijze en kijken de buren er ongehinderd overheen.

Op de grens met het naastgelegen kantoor is een 60 cm verdiepte kas geplaatst in combinatie met een kleine moestuin. Door het iets verlagen van de kas blijft doorzicht op het achtergebied intact. Door de goot van de kas op gelijke hoogte als de dakrand van de garage te situeren kon het op de kavel zo belangrijke ontstane evenwicht in stand gehouden worden.

realisatie door Hendriks hoveniers

 

Denkers in Tuinen background image