villatuin Amstelveen

Hollandse weidsheid

Vlak achter de Amsteldijk, op de plek van een voormalige boerderij, is een moderne, rietgedekte villa opgericht. De voor dit gebied typische strakke verkaveling, met een veelheid aan evenwijdig lopende kavelsloten, is belangrijk uitgangspunt voor deze villatuin Amstelveen. Ook in de door Van Egmond Totaal Architectuur ontworpen woning is deze langgerekte richting terug te vinden.

In het plan is aan de zuidkant van de woning een doorlopende, langgerekte prairie border ‘over de woning heen’ geprojecteerd. Hiermee is deze als het ware op de kavel ‘verankerd’. Aan de noordzijde neemt een strakke landschappelijke haag dit voor zijn rekening en zorgt tegelijkertijd voor een passende overgang naar de aanrij route van de daar gesitueerde garage.

De lange, noordelijke  erfgrens is met knotwilgen en landschappelijke beplanting aangezet en vormt hiermee een half transparante overgang naar de achterliggende openheid.

Direct aan de zuidelijke erfgrens ligt, naast een woning, nog een boerderij die volop in bedrijf is. Dit gaat gepaard met een veelvoud aan opstallen en schuren. Hier is door het trapsgewijs toepassen van achtereenvolgens een dichte elzensingel – een dichte landschappelijke singel – én losse plaatsing van solitaire bomen rond een lagere landschappelijke haag een groene buffer opgericht. Deze groene zône richt daarmee de blik ook meer richting het fraaie, karakteristieke open achterland.

Het om de woning aangelegde gazon loopt over in een zaaimengsel dat weer naadloos aansluit op het omliggende weide landschap. Kortom, er is gezorgd voor menselijke schaal een geborgenheid in de directe nabijheid van de woning zonder de zo belangrijke omliggende openheid uit het oog te verliezen.

Realisatie door Van Gent Tuinen

Denkers in Tuinen background image