boerderijtuin Beek

landschap is leidend

Aan de rand van Beek maakt de huidige klassieke boerderij plaats voor moderne nieuwbouw. Door deze ingreep kan tot stand worden gebracht wat binnen de huidige bouw onmogelijk bleek – namelijk de unieke ligging van de plek aan de rand van het Montferland, tot ver ín de woning voelbaar maken. De beboste heuvels worden daarmee onlosmakelijk aan de woning gekoppeld. Iets dat een niet te onderschatten meerwaarde aan het geheel gaat meegeven en waarmee de woning in het omliggende landschap verankerd wordt. Deze landschappelijke koppeling wordt tot aan het verdiepte terras van de wellness doorgevoerd. Door het maaiveld in brede stappen te verlagen blijft zelfs vanuit deze plek de bijzondere ligging van de woning in het landschap voelbaar.

Daarnaast spelen de hier aanwezige paarden (een grote hobby van de bewoner) een hoofdrol. Het met een schone lei kunnen beginnen geeft de mogelijkheid om de de gewenste functionaliteit rond de nieuw te bouwen stallen perfect in de plannen te kunnen waarborgen. Iets wat met handhaving van de huidige bebouwing nooit volledig mogelijk was geweest. Om enerzijds het zicht op / contact met de paarden te optimaliseren en anderzijds het zicht op het achterliggende Montferland volledig vrij te houden is op de overgang van de paardenwei en de tuin, naar oud engels gebruik, een ’ha-ha’ voorzien. Door het gericht snoeien en (deels) verwijderen van de aanwezige bosopstand aan deze zijde van het plan wordt het uitzicht geoptimaliseerd en krijgt door het vrijzetten van een aantal solitaire bomen het zicht vanaf de terrassen nog meer diepte.

Door het verplaatsen van de entree van het midden naar de rand van de kavel wordt het terrein niet doorsneden en gaat de woning daarmee nog meer deel uitmaken van deze landschappelijke boerderijtuin Beek. De nieuwe entreeweg wordt geflankeerd door grote groepen rhododendrons in diverse hoogtes. Dit beeld zal in de tuin, grenzend aan de openbare weg groepsgewijs worden herhaald.

Architect: keesmarcelis

Denkers in Tuinen background image