bostuin Palisium Eerbeek

wonen midden in het bos en de natuur

In het landelijke Eerbeek midden op de Veluwe is Palisium Eerbeek, is een prachtige bosrijke omgeving gesitueerd van 6 hectare groot. Er zijn een viertal appartementgebouwen gerealiseerd op de plek waar in het begin van de vorige eeuw nog een open heideveld was, onderdeel uitmakend van het naastgelegen sanatorium van de Amsterdamse grafische industrie. Hier stonden ooit  kleine bouwsels die met de zon konden meedraaien als onderdeel van de behandelingstherapie voor tbc patiënten. Nu zijn de 4 appartementcomplexen,  met als uitgangspunt vijf sterren wonen met ambiance, zorgvuldig gesitueerd aan de hand van de op de kavel aanwezige verschillen in beplantingssoorten en de aanwezige geringe hoogteverschillen in het terrein.

Nadrukkelijk was het streven de aanwezige boomopstand zo veel als mogelijk in stand te houden. Het bos moest voelbaar zijn op de kavel en niet alleen op de kavel van de buren. Ook al heeft dit veel discussie tijdens de planfase en uitvoering opgeleverd, waren de betrokken partijen er uiteindelijk over eens dat de gekozen insteek bij de realisatie van de bostuin Palisium de juiste is geweest. Er zijn dan ook waarborgen ingebouwd om deze situatie ook in de toekomst overeind te houden.

architect: IAA architecten

Denkers in Tuinen background image