landschappelijke tuin Heerde

verankering

In het buitengebied van Heerde maakt een oud boerderijtje plaats voor nieuwbouw in de vorm van een woonhuis met bijbehorende kapschuur gecombineerd met stalruimte. De nieuwe situering op de kavel is grotendeels bepaald door de aanwezigheid van een zevental oude en karakteristieke bomen, waaronder 2 imposante solitaire beuken. De lijnvoering van het ontwerp is grotendeels bepaald door de kenmerkende openheid van het open ontginningslandschap met de bijbehorende noord-zuid relaties. Ook bij de aangebrachte landschapselementen als hagen en de langs de paardenweides geprojecteerde singels is deze richting bepalend geweest. Bij de voorgestelde beplantingen is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van inheems plantmateriaal om verdere verankering in zijn directe omgeving te bewerkstelligen.

Alleen de entreezijde van de woning wordt in het groen gezet, dit in combinatie met de terrassen en het voorplein. De weides omsluiten de landschappelijke tuin Heerde op passende wijze. De paardenbak springt door zijn situering en omsluiting door hagen en singels bewust niet te veel in het oog, zonder de gewenste binding met de bebouwing uit het oog te verliezen. Door de specifieke traditionele bouw en de directe koppeling aan de aanwezige imposante solitairen zal al snel na realisatie het geheel ogen of dit altijd al zo gefunctioneerd heeft. En dat is waar het een ieder om te doen geweest is.

Denkers in Tuinen background image