villatuin Sloten

achterliggend park als kado van formaat

Nieuw gebouwde classicistische villa is gelegen aan de rand van Sloten op de plek van de voormalige stadskwekerij. De achterzijde van de woning wordt gevormd door natuurpark de Vrije Geer, een laatste overblijfsel van het veenweidegebeid dat zich vroeger uitstrekte tussen Sloten en Amsterdam. Nog maar recentelijk werd dit stukje landschap definitief voor verkaveling behoed. Vanwege de op de plek aanwezige aanzienlijke bodemvervuiling moest de woning bovenop een flinke laag schone grond worden opgetrokken. Hierdoor kwam de woning onnatuurlijk hoog op de kavel te staan.

Door in de randen qua sortimentskeuze aansluiting te zoeken met het omliggende natuurlijke sfeerbeeld zijn de overgangen verzacht en is aansluiting gevonden bij het achterliggende parklandschap. Binnen deze randen is volop ruimte gelaten voor de groene vingers van beide bewoners. De villatuin Sloten is hiermee uitgegroeid tot een straatbeeld bepalend groen eiland.

Denkers in Tuinen background image